Občni zbor IPA kluba Celje

Dne 24. marca 2022 je potekal redni Občni zbor IPA Kluba Celje v prostorih gostišča Medved v Škofji vasi. Kot je običaj je predsednik društva g. Božidar Pezdevšek podal poročilo o opravljenem delu društva in predstavil načrtovane aktivnosti za leto 2022.

Vsem članom in članicam, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnemu delu IPA Kluba Celje se zahvaljujemo. Prisotnim na občnem zboru pa se zahvaljujemo za udeležbo in potrditev uspešnega dela UO in organov kluba. Vse člane vabimo k aktivnemu sodelovanju tudi v letu 2022.

Servo per Amikeco

Translate »