Izveden volilni občni zbor IPA Kluba Celje

Dne 21.12.2021 je bil preko videokonference izveden volilni občni zbor IPA Kluba Celje. Vse prisotne člane in članice IPA Kluba Celje je najprej pozdravil predsednik IPA Kluba Celje Božidar Pezdevšek.

Občnega zbora se je preko videokonference udeležilo 23 članov in članic. Po imenovanju delovnega predsedstva, je delovni predsednik pričel z izvajanjem dnevnega reda.

Ker je bil občni zbor tudi volilni, je predsednik kandidacijske komisije predstavil kandidacijski postopek in kandidate. Sledila je razrešitev starega upravnega odbora in volitve novega. Vsi kandidati so bili soglasno potrjeni in tako smo dobili novo-staro vodstvo IPA Kluba Celje.

Predsednik IPA Kluba Celje je četrti mandat ostal Božidar Pezdevšek. Podpredsednika sta ostala Jože Senica in Boštjan Žaberl. Prav tako nadaljuje drugi mandat sekretar Robert Koprivnik. Blagajnik je ostal Alojz Hrnčič, predsednik nadzornega odbora je ostal Matjaž Kselman, predsednik častnega razsodišča pa mag. Elvis A. Herbaj.

Predsednik Božidar Pezdevšek se je v imenu vseh zahvalil za zaupanje in povedal, da se bo upravni odbor trudil, da bo IPA Klub Celje še naprej aktiven in prepoznaven na regionalnem, državnem kot mednarodnem  nivoju.

Robert Koprivnik, Sekretar IPA Kluba Celje

Translate »