Občni zbor IPA Kluba Celje – vabilo

V skladu z 19. členom Statuta društva IPA Mednarodno policijsko združenje, IPA klub Celje sklicujem  

OBČNI ZBOR DRUŠTVA

ki bo v četrtek,  24.3.2022 ob 17.00 uri,  v prostorih gostišča  Medved v Škofji vasi 
 
Dnevni red:
 
1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Poročilo o delu upravnega odbora društva v letu 2021,  Finančno poročilo za leto 2021,  
Poročilo nadzornega odbora o delu UO v letu 2021 in Poročilo častnega razsodišča za leto 2021.
4. Razprava po poročilih in sprejem poročil.
5. Predlog programa dela za leto 2022 in predlog finančnega načrta  društva za leto 2022.
6. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2022.
7. Razno.
 
Občni zbor bo potekal ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-COV2, ki bodo veljavni na dan občnega zbora.
 
Poverjenike prosim, da zaradi sklepčnosti občnega zbora  motivirajo člane in zagotovijo prihod zadostnega števila predstavnikov oz. članov na občni zbor.
 
Prijave sprejema sekretar kluba Robert Koprivnik na e-mail info@ipaklubcelje.si  do 21.3.2022.  
 
Servo per amikeco!
                                                                                              
                                                                                 Božidar PEZDEVŠEK
                                                                            Predsednik IPA Klub-a Celje

Translate »