Predstavitev

IPA združenje ima svojo prihodnost tako v svetu, kakor tudi doma. Kakšna bo ta tukaj v Celju, je predvsem odvisno od nas samih in od naše pripravljenosti za delo v IPA KLUBU CELJE, od pripravljenosti udeleževati se aktivnosti, ki jih bo izvajal naš IPA Klub Celje v duhu našega slogana: SLUŽITI PRIJATELJSTVU”.

Na celjskem že dalj časa delujemo v skladu z idejami in cilji mednarodnega IPA združenja. Že pred ustanovitvijo IPA Sekcije Slovenije so bili določeni naši člani včlanjeni v IPA združenje v Avstriji. V letu 1991 so bili naši člani  med soustanovitelji IPA Kluba za Štajersko, Kroško in Prekmurje. Z naraščanjem števila članov je dozorela ideja, da bi se za celjsko območje ustanovil IPA regionalni klub Celje. IPA regionalni klub Celje je bil ustanovljen 21. junija leta 1993, torej IPA Klub Celje sedaj deluje že 31 leto. V tem času je bilo veliko postorjenega.
 
V teh 30 letih se je v upravnih odborih zamenjalo kar nekaj posameznikov, vsi pa so v delovanje IPA Kluba Celje vložili veliko svojega truda in časa, za kar se jim v imenu kluba iskreno zahvaljujemo. Stkane so bile mnoge nove vezi prijateljstva in sodelovanja ne le med člani društva in ostalimi regionalnimi klubi kot tudi z regionalnimi klubi v tujini. Marsikaj smo v teh letih postorili, vendar vsega tega ni mogoče opisati v nekaj stavkih.

Kljub temu pa lahko izpostavimo, da se je v društvu v tem obdobju iz leta v leto povečevalo število članov. Tako, da danes IPA Klub Celje šteje več kot 600 članov. Tako številno članstvo ima seveda tudi različne interese, za katere pogosto najdemo tudi skupni imenovalec bodisi na športnem ali na drugih področjih.

Servo per Amikeco

Božidar PEZDEVŠEK
Predsednik IPA Kluba Celje

Translate »