Razpis za izvedbo volitev organe IPA Kluba Celje

Dne 11.2.2021 je upravni odbor IPA Kluba Celje na seji v skladu z 17. členom Statuta IPA Kluba Celje imenoval kandidacijsko oz. volilno komisijo za izvedbo volitev v organe IPA Kluba Celje v sestavi Boris Verdnik, Matjaž Kselman in Robert Koprivnik.

Naloga kandidacijske komisije je da razpiše kandidacijski postopek prijav kandidatov za delo v upravnem odboru, nadzornemu odboru in častnemu razsodišču IPA Kluba Celje:

Upravni odbor sestavljajo:

 • predsednik,
 • dva podpredsednika,
 • sekretar,
 • blagajnik,
 • član Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Ministrstva za Pravosodje R. Slovenije,
 • član Finančne uprave Ministrstva za finance R Slovenije,
 • član pristojen za področje športa in kulture,
 • član pristojen za področje socialnega dela,
 • član pristojen za področje profesionalnih vprašanj.

Nadzorni odbor sestavljajo: predsednik

 • predsednik
 • dva člana

Častno razsodišče sestavljajo:

 • predsednik
 • dva člana

Vse zainteresirane člane IPA Kluba Celje za delo v zgoraj omenjenih organih IPA Kluba Celje, pozivamo, da svojo kandidaturo na priloženem obrazcu pošljejo na naslov: boris.verdnik@policija.si, do 19.3.2021.

Prav tako pa morajo kandidati poslati podpisani papirni izvod obrazca na naslov : Boris Verdnik, IPA Klub Celje, Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje.

Boris Verdnik
Predsednik kandidacijske komisije

Razpis in kandidacijski obrazec:

Translate »