Upravni odbor

PREDSEDNIK                    : BOŽIDAR Pezdevšek
PODPREDSEDNIK            : SENICA Jože
PODPREDSEDNIK            : ŽABERL Boštjan
SEKRETAR                         : KOPRIVNIK Robert
BLAGAJNIK                       : HRNČIČ Alojz
 
DELEGATI IN ČLANI:
Delegat za zvezo društev IPA           : PETELINŠEK Karel
Član za področje športa in kulture  : VERNIK Tadej
Član za področje profes. vprašanj : VERDNIK Boris
Član za področje socialnega dela  : KAUČIČ Mitja
Član predstavnik za carino              : LONČAR Peter
Član predstavnik za pravosodje     : FIDERŠEK Andrej
 
NADZORNI ODBOR:
PREDSEDNIK                      : KSELMAN Matjaž
ČLAN                                    : VORNŠEK Drago
ČLAN                                    : PAVLIČ Janez
 
ČASTNO RAZSODIŠČE:
PREDSEDNIK                      : mag. Elvis A. HERBAJ
ČLAN                                   : GAČNIK Breda
ČLAN                                   : VALANT Tatjana
 
POVERJENIKI IPA KLUBA PO ENOTAH:
 OKC PU CELJE  : ŽABERL Boštjan
SKP PU CELJE    : AČKO Sašo
SUP PU CELJE    : KSELMAN Matjaž
SD PU CELJE     : JESENEK Darinka
SOP PU CELJE    : ROBAR Suzana
PP CELJE             : GRAD Saška
PP LAŠKO            : ŠEGA Gregor
PP MOZIRJE        : ŠUMAH Andrej
PP ROGAŠKA      : VERNIK Tadej
PP SL. KONJICE : TOMAŽIČ Andrej
PP ŠENTJUR        : FEVŽER Martin
PP ŠMARJE          : KRČ Marko
PP VELENJE        : ŽVIKART Danilo
PP ŽALEC            : ŽULA Boštjan
PPIU                    : KAUČIČ Mitja
PPP CELJE           : LIPAR Roman
PMP BISTRICA    : PRISTOVNIK Andrej
PMP ROGATEC  : KAMENŠEK Sandi
PP VSP CELJE    : ZOREC Nikolaj
CARINA              : LONČAR Peter
CARINA              : TOMAŽIN Lučka
PRAVOSODJE    : FIDERŠEK Andrej

Translate »