Vabilo na občni zbor IPA Kluba Celje

V skladu z 19. členom Statuta društva IPA Mednarodno policijsko združenje, IPA klub Celje sklicujem VOLILNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA, ki bo v torek,  29.6.2021 ob 16.00 uri,  v prostorih gostišča  Rimljan v Šempetru v Savinjski dolini. 

Dnevni red:

1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev organov občnega zbora. 
3. Poročilo o delu upravnega odbora društva v letu 2019/20,  Finančno 
   poročilo za leto 2019/20, Poročilo nadzornega odbora o delu UO v letu
   2019/20 in Poročilo častnega razsodišča za leto 2019/20. 
4. Razprava po poročilih in sprejem poročil. 
5. Volitve članov UO IPA Kluba Celje, članov nadzornega sveta in 
   častnega razsodišča.
7. Predlog programa dela za leto 2021 in predlog finančnega načrta  
   društva za leto 2021.
8. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2021.
9. Razno

Občni zbor bo potekal ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-COV2, ki bodo veljavni na dan občnega zbora. Vsi udeleženci se predhodno seznanijo z veljavnimi ukrepi na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2.  V času občnega zbora  je potrebno upoštevati minimalno varnostno razdaljo med udeleženci ter vsa higienska priporočila NIJZ.

V primeru da občnega zbora, zaradi poslabšanja epidemiološke slike,  ne bomo mogli izvesti na ta način, ga bomo izvedli istega dne ob isti uri preko videokonference na BBB (link in geslo dobite naknadno če bo potrebno).

Poverjenike prosim, da zaradi sklepčnosti občnega zbora  motivirajo člane in zagotovijo prihod zadostnega števila predstavnikov oz. članov na občni zbor.

Prijave sprejema sekretar kluba Robert Koprivnik na e-mail robi.koprivnik@gmail.com .

Rok za prijavo do 25.06.2021

Servo per amikeco!

     Božidar PEZDEVŠEK
Predsednik IPA Klub-a Celje 
Translate »