Želimo vam vesele velikonočne praznike

Vsem članom in članicam voščimo lepe praznične dni, ki naj vam v vsakdanje življenje prinesejo nove vedrine in predvsem zdravja!

Servo per Amikeco

Translate »